Plas

Polonè an Ayiti se yon pwojè vwayaj melanje ak eleman touristik, istwa ak edikasyon ki jwenn sous enspirasyon l' nan istwa twoup sòlda Polonè Napoléon te voye nan peyi Dayiti nan lane 1802-1805 epi desandan sòlda sa yo k'ap viv jouk jounen jodia. Nou vizite epi dekri lye istorik ki asoye ak pasaj sòlda sa yo an Ayiti, Lafrans, Itali, Espay, ak Almay. Tèks ak onglè ki dekri lye kote sòlda yo te batay ki sou Sit la soti dirèkteman nan jounal entim kèk nan sòlda yo, nan liv istwa, nan jounal, nan achiv lame Franse epi dapre etid ki fèt. Otè yo ki ekri pwojè sa a pa pote okenn modifikasyon nan tèks orijinal yo, sepandan nou ka twouve kèk nan deskripsyon yo parèt radikal epi yo ekri nan yon langaj akayik. An plis de sa, nou ta renmen enfòme w ke tout tèm semantik yo komen epi aksepte nan peryòd travay sa a te kreye a.

Gri Gri

Miejscowość Gri Gri odkryliśmy dzięki informacjom proboszcza Fond de Blansc. Podczas dyskusji dowiedzieliśmy się, że jest tam bardzo stary cmentarz i żyją w niej ludzie o jasnej karnacji skóry. Miejscowość nigdy nie była wymieniana w gronie tych "polonijnych", dlatego postanowiliśmy to sprawdzić. 

Fort Saint Michel

Fort wybudowany w czasach kolonialnych przez Francuzów. Jego zadaniem było obrona miasta Cap Francais (obecnie Cap Haitien) przed atakami od strony lądu na wschód od bram miasta. Położony na wzniesieniu, obecnie pełni funkcje rytualne dla mieszkańców Cap Haitien, gdzie odbywają się wspólne modły i spotkania. 

Grand Goave

"Następnie ruszył Rochambeau do Petit Goâve z dobrym portem. Podobne zalety miało sąsiednie Grand Goâve. Wokół obu rozciągały się plantacje trzciny cukrowej. Obie osady były nieobronne."

Zobacz wszystkie miejsca

Pandan yo t’ap sèvi lame Napoleon Bonaparte la nan lane 1797, sòlda Polonè yo te pase batay ki te pi enpòtan yo ak akrochay ki te genyen nan epòk la. Nou ka jwenn tras chemen kote yo te pase yo nan peyi Almay,Itali, Lafrans, Espay ak Ayiti.

LI SOU

CHEMEN BATAY

LEJYONЀ

Plis pase 5,000 sòlda Polonè te rive nan peyi Dayiti nan lane 1802 ak 1805, 200 ladan yo te retounen an Ewòp, apeprè 400 nan yo te jwenn yon nouvo peyi dakèy nan Karayib la.

LI SOU

PWOJЀ POLONЀ AN AYITI

Soti nan premye konstitisyon peyi Dayiti a

Atik 11 la di:

Pyès blan, Kèlkeswa non l’ p’ap kabap mete pyel nan peyi Dayiti kòm Mèt oswa Pwopriyetè.

Atik 12 la di:

Atik anvan an (Atik 11 la) pa pral aplike pou fanm Blanch (...), Alman ak Polonè ki natiralize Ayisyen sou gouvènman Dessalinnes nan.

LI SOU

PWOJЀ POLONЀ AN AYITI

"Pwojè ki pi pasyonan pou ane a"

Polonè an Ayiti se yon pwojè echanj melanje ak eleman touris, istwa ak edikasyon. Otè yo se Lukas Goslawski ak Slawomir Swiatek, ki se moun ki te fè premye vwayaj li nan peyi Dayiti nan lane 2017. Materyèl li te jwenn yo te tounen yon sous denspirasyon pou kreye istwa echanj sa a. Pwojè sa a te rive posib gras ak finansman ki soti nan fon Ministè Lakilti nan peyi Lapolòy ak Eritaj Nasyonal pou Pwomosyon Kilti.

LI SOU