Legioniści

Poznaj historie niezwykłych legionistów, którzy zostali wysłani na Haiti w 1802 i 1803 roku. Wyszukując w wyszukiwarce strony lub w liście nazwisk w porządku alfabetycznym, znajdziesz poszczególne sylwetki postaci. Lista powstała na bazie kwerendy i będzie rozwijana na bieżąco o kolejne nazwiska, odnajdywane podczas dalszych prac.

Jeżeli Twój potomek w tamtym czasie brał udział we francuskiej wyprawie na Haiti napisz do nas na adres fundacjaambasadakultury@gmail.com. 

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
ł
m
n
o
p
r
s
t
u
w
z
ź
ż
Brak wyników
Liberadzki
Bobrowski
Wisłocki
Goliński (Gliński)
Mniewski
Modrzejewski
Nawrocki
Wójcik
Kazimierz Lux
Adam Adam
Adam Kulczycki
Andrzej Makowski
Antoni Sangowski
Antoni Siemiaszko
Antoni Biernacki
Antoni Szpiller
Antoni Stanisławski
Antoni Przyłuski
Antoni Dołożkiewicz
August Sawacz
Benedykt Niziewicz
Bogumił Skórzewski
Cyprian Zdzitowiecki
Cyprian Romański
Dominik Dziurbas
Fabian Wężyk
Feliks Gieysztor
Feliks Grotowski
Feliks Madeyski
Feliks Wilczek
Fortunat Kończa
Franciszek Grabski
Franciszek Krzyszkowski
Franciszek Truskolaski
Franciszek Żymirski
Grzegorz Orlewski
Ignacy Bolesta
Ignacy Jasiński
Ignacy Zawadzki
Ignacy Blumer
Ignacy Iwaszkiewicz
Ignacy Tokarzewski
Ignacy Karpiński
Jacek Śleżyński
Jacek Szylewicz
Jakub Ferdynant Bogusławski
Jakub Pozarzycki
Jakub Zefferyn
Jakub Filip Kierzkowski
Jan Zachert (Zachard)
Jan Godlewski
Jan Bukowski
Jan Spławski
Jan Pieniążek
Jan Rogaliński
Jan Modzelewski
Jan Zieleniewski
Jan Hermanowicz
Jan Kurnatowski
Jan Zawistowski
Jan Białasiewicz
Jan Wójcikiewicz
Jan Olęcki (Oleński, Olędzki)
Jan Ilinicki
Jan Karol Grammlich
Jan Marcin Wiśniewski
Jerzy Douet
Józef Kreza Kami(e)ński
Józef Rembowski
Józef Dziubiński
Józef Marszewski
Józef Świerkowski
Józef Zabokrzycki
Józef Mądrzycki
Józef Tyssot
Józef Prolewicz
Józef Rogaliński
Józef Zdora
Józef Sierakowski
Józef Laskowski
Józef Rusiecki
Józef Radomski
Józef Feliks Chobrzyński
Józef lub Jan Wójcicki
Karol Pągowski
Karol Moskorzewski
Karol Weygiel
Karol Jan Norwoy
Karol Ludwik Emerych (Emeryk)
Kazimierz Małachowski
Kazimierze Bi(e)lewicz
Kazimierz Sawicki
Konstanty Przebendowski
Krzysztof Olszewski
Ksawery Spital
Leon Mościcki
Leon Tarnowski
Leon Szyszkowski
Ludwik Dembowski
Ludwik Kopczyński
Ludwik Kastus
Ludwik Pretwicz
Ludwik Żukowski
Makary Grabiński
Marcin Osękowski
Mateusz Królikiewicz
Mateusz Gawlasiński
Matusz Notkiewicz
Mateusz Wiśniewski
Michał Sokolnicki
Michał Wigantd
Michał Aigner
Michał Brzozowski
Michał Zadera
Michał Oyrzanowski
Michał Grzymski
Michał Starowolski
Michał (Edward) Lipiński
Michał Gabriel Wodziński
Narcyz Oczosalski
Paweł Garczyński
Piotr Szczepański
Piotr Bazyli Wierzbicki
Sebastian Gołaszewski
Stanistław Bartoszewski
Stanisław Klicki
Stanisław Oświęcimski
Stanisław Czekajski
Stanisław Świerczyński
Stanisław Karol Sienkiewicz
Stefan Oskierko
Sylwester Dąbrowski
Tadeusz Piotrowski
Tadeusz Pomorski
Tadeusz Potrykowski
Teodor Pretwicz
Teodor Radwański
Teodor Zadera
Tomasz Lubański
Tomasz Urbański
Tomasz Zagórski
Walenty Grzegorz Krucki
Wincenty Kobylański
Wincenty Woroniecki
Wincenty Aksamitowski
Wojciech Bolesta
Wojciech Potrykowski
Wojciech Garlicki
Wojciech Seroka (Soroka)
Władysław Jabłonowski
Łukasz Kaczanowski

Bobrowski

Biografia

Wzięty do niewoli przez Murzynów koło Dondon 27 IX 1802; nie wiadomo, jak się z niej wydostał, gdyż w marcu 1803 r. został przydzielony do 5. kompanii II batalionu 114. półbrygady. Nie wrócił.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Wisłocki

Biografia

Awansowany w Cayes z podoficera, wzięty do niewoli brytyjskiej na Ile à Vache 13 VIII 1803 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Goliński (Gliński)

Biografia

Jeniec powstańców (Torbeck, Jérémie). Po powrocie do Francji przebywał w Châlons-sur-Marne, a w 1805 r. został przydzielony do sztabu rezerwy kawalerii Murata w Strasburgu.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Mniewski

Biografia

Przypuszczalnie zginął w Jérémie w 1803 roku. 

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Modrzejewski

Biografia

Zaznaczył się w obronie Môle-Saint-Nicolas w 1803 r. Dostał się na Kubę.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Nawrocki

Biografia

Utonął przy Jardines de la Reina ok. 4 XI 1803 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Wójcik

Biografia

Awansował w Cayes, jeniec na Jamajce w 1803 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Biografia

Lux Kazimierz, major wojsk polskich, urodził się w Warszawie r. 1780, w 16-ym rouu życia wszedł od służby wojskowej w roku 1796, jako kuryer do legionów polskich we Włoszech. We dwa lata awansował na sierżanta starszego, w r. 1800 na podporucznika; stopień ten okupił krwią w bitwie pod Marengo.

W r. 1802 mianowany porucznikiem, w 1809 kapi­tanem, w 1812 majorem. Służył w 6-ym a następ­nie w 16-ym i 17-ym pułku piechoty. Odbywał kam­panię we Włoszech od 1796 — 1801 r. Był w bi­twach nad Trebią, pod Novi, Marengo, Mincio, Man tuą. W r. 1802 walczył na San Domingo. W tymże roku wzięty przez Anglików do niewoli, przebywał w nmj do r. 1804.

W r. 1807 wszedł do wojska Księstwa Warszaw­skiego, w 1809 walczył przeciw Austryakom w oblę­żeniu Torunia, odbył wyprawę r. 1812. W 1813-ym roku był oblężony w Modlinie; w 1815-ymt wszedł po wojska polskiego Kongresówki, w 1820-ym uzy­skał uwolnienie ze względu na sterane zdrowie i wszedł do służby cywilnej, jako komisarz Obwodu Płockiego, a następnie Przasnyskiego. Ozdobiony' krzyżem kawalerskim Virtiiti militari i oiderem św. Stanisława, umarł w roku 1846-ym.

 

Artur Oppman 

Adam Adam

Biografia

Mianowany podporucznikiem w Port-au-Prince 28 X 1802 roku. Został przydzielony do pomocy Przebendowskiemu w pracach sztabowych. Po kapitulacji Cap został z Jamajki zwolniony i wyjechał do Stanów Zjednoczonych 11 III 1804 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Adam Kulczycki

Biografia

Urodzony ok. 1774 r. Był w Cayes. Jeniec na Jamajce i w Anglii do 1811 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Andrzej Makowski

Biografia

Przypuszczalnie zginął w Jérémie w 1803 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Antoni Sangowski

Biografia

Urodzony ok. 1770 r. w Mścisławie. Zmarł w Borgne na San Domingo we wrześniu 1802 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Antoni Siemiaszko

Biografia

Urodzony ok. 1772 r. w Srokach. Ranny pod Portoferrajo na Elbie w 1801 r. Zmarł na żółtą febrę z początkiem 1803 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Antoni Biernacki

Biografia

Urodzony ok. 1775 r. w Warszawie, synowiec brygadiera Pawła. Ppor. 7. reg. p. lit., w Legionach był kapitanem, ranny, został jeńcem w Mantui (1799); adiutant major VII batalionu Legii Włoskiej. Zreformowany z 2. półbrygady poi. Przywrócony do aktywu. Ciężko ranny w walkach między Corail a Jérémie, zmarł w tym ostatnim, gdy dołączyła się żółta febra, latem 1803 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Antoni Szpiller

Biografia

Urodzony ok. 1773 r. wToruniu. Zmarł na żółtą febrę w Tiburon V 1803 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Antoni Stanisławski

Biografia

W 1811 roku - porucznik Korpusu Weteranów. 

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Antoni Przyłuski

Biografia

Urodzony  w 1756 lub 1758 r. na Litwie. Był w Môle S. Nicolas. Zginął w czasie abordażu gen. Noailles’a 30 XII 1803 r. 

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Antoni Dołożkiewicz

Biografia

Urodzony  ok. 1767 r. w Humaniu. Był w Cayes, w niewoli na Jamajce, w Brecon (Walia) i Badjenosth, zwolniony w 1813. Z Francji dostał się do Warszawy 7 XI 1814, zamieszczony w spisach Korpusu Weteranów.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

August Sawacz

Biografia

Urodzony w 1762 r. w woj. warszawskim. Przeniesiony do 114. półbrygady 1 I 1803. Przebywał w Châlons-sur-Marne, potem w sztabie Masseny i w 2. Legii Północnej.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Benedykt Niziewicz

Biografia

Urodzony ok. 1777 r. w Łucku (Wołyń). Po reformie zastrzelił się w Livorno przed 23 II 1802.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Bogumił Skórzewski

Biografia

Urodzony w 1771 r. w Kaliszu. Zmarł na morzu wg Kierzkowskiego.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Cyprian Zdzitowiecki

Biografia

Urodzony w 1780 r. w Waliskach na Mazowszu. Szef II batalionu  i p.o. dowódcy 3. półbrygady w Port-au-Prince (od 29 X). Wrócił do Europy, uzyskując stopień pułkownika. Odznaczony Legią Honorową i Virtuti Militari.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Cyprian Romański

Biografia

Urodzony w 1777 r. w miejscowości Boisko. Awansowany za męstwo w czasie abordażu 30 XII 1803 na kapitana przez gen. Noailles’a, występował jako komendant szczątków II batalionu na Kubie 1804 (uratował chorągiew batalionu). W Paryżu nie uznano awansu. Przebywał w Châlons-sur-Marne, potem w sztabie 1. dywizji dragonów, kapitan 1809. Odznaczony Legią Honorową.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Dominik Dziurbas

Biografia

Urodzony ok. 1746 r. w miejscowości Korzec. Zginął w obronie Môle S. Nicolas w 1803 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Fabian Wężyk

Biografia

Zmarł na San Domingo.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Feliks Gieysztor

Biografia

Urodzony w 1773 r. w Juraszowie, pow. Słonimski. Kapitan, adiutant major I batalionu. Wziął dymisję w Kadyksie (VII 1802) nie mogąc
znieść podróży morzem.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Feliks Grotowski

Biografia

Urodzony w 1778 r. w Krakowie. Wrócił z San Domingo jako oficer bez wojska XI/XII 1802. Z czasem uzyskał stopień pułkownika. Odznaczony Virtuti Militari i Legią Honorową. Zmarł w 1817 roku.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Feliks Madeyski

Biografia

Urodzony ok. 1771 r. na Mazowszu. Zginął przerżnięty piłą w Léogane w październiku 1802 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Feliks Wilczek

Biografia

Urodzony ok. 1780 r. w Warszawie. Poległ pod Goâve 8 X 1802 lub zmarł w niewoli.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Fortunat Kończa

Biografia

Urodzony w 1776r. w Wilnie. Objął stanowisko po K. Przebendowskim. Wziął dymisję 8 VI 1803 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Franciszek Grabski

Biografia

Urodzony ok. 1746 r. w Dobrowie pow. orłowski. Szef batalionu kontroli, potem III. Zmarł prawdopodobnie na żółtą febrę w cytadeli Petite Anse pod Cap 22 X 1802.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Franciszek Krzyszkowski

Biografia

Urodzony w 1752 r. w Warszawie. Zginął w walkach pod Penitence przy Cap 26 X 1802, dowodząc 5., 7., 8. kompaniami.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Franciszek Truskolaski

Biografia

Urodzony w 1769 r. w miejscowości Franki, z podporucznika II batalionu, przeniesiony na kwatermistrza. Jeniec po kapitulacji Cayes. Przebywał na Jamajce. Potem przez Stany Zjednoczone przybył do Bordeaux 24 IV 1803. Dymisja w 1805 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Franciszek Żymirski

Biografia

Urodzony w 1779 r. w Krakowie. Wzięty do niewoli przy próbie ucieczki z Jérémie, potem na Jamajce. Zwolniony na słowo, przez Stany Zjednoczone dostał się do Châlons-sur-Marne. Z czasem generał dywizji. Poległ pod Grochowem w 1831 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Grzegorz Orlewski

Biografia

Awansował ze starszego sierżanta 4 XI 1802. Chory od 23 I — 20 III 1803. Przeniesiony do 3. kompanii I batalionu 114. półbrygady. Przebywał w Môle S. Nicolas i na Kubie od 19 XII 1803. Wrócił do Europy. Z Châlons-sur-Marne dostał się w 1805 r. do sztabu dywizji dragonów spieszonych. Porucznik 1. Legii Północnej 22 IV 1806. Kapitan 7. pułku piechoty Księstwa Warszawskiego. Zmarł* w Bordeaux 30 I 1810 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Ignacy Bolesta

Biografia

Urodzony 16 I 1776, Warszawa, zm. 1838, tamże(?),  pułkownik, dyrektor Banku Pol. Uczestnik powstania kościuszkowskiego 1794; od 1800 w Legii Naddunajskiej K. Kniaziewicza; 1802 wysłany z Legionami pol. na Santo Domingo; od 1805 w sztabie gł. Wielkiej Armii, uczestniczył w bitwach m.in. pod Ulm, Austerlitz, Jeną i Frydlandem; od 1807 w armii Księstwa Warsz., w kampanii 1809 walczył pod Raszynem, w kampanii 1812 m.in. pod Smoleńskiem, Możajskiem (Borodino) i nad Berezyną, 1813 pod Lipskiem jako dca 16. pułku piechoty; w wojsku Królestwa Pol. dca 1. pułku piechoty liniowej (1816–20); od 1824 nadzwyczajny referendarz stanu i 1827–28 czł. nadzwyczajny Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu Królestwa Pol.; 1828–31 jeden z 3 pierwszych dyr. Banku Pol.; odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Ignacy Jasiński

Biografia

Urodzony w 1772 r. na Kujawach (przypuszczalnie w Jasieńkach na ziemi łukowskiej), popełnił samobójstwo w blokhauzie La Cloche 23 czerwca 1803 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Ignacy Zawadzki

Biografia

Urodzony w 1759 r. w Sokolnikach. Wobec nieprzedłużenia urlopu znalazł się w Mediolanie 18 I 1803. Nie wyjechał i wziął dymisję 24 III 1804. Zmarł w 1865 r. Batalion jego przejął szef kontroli Tomasz Zagórski.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.
,

Ignacy Blumer

Biografia

Urodzony w 1773 r. w Oleszy (Podole). Chory w Cayes, wysłany na rekonwalescencję do Jérémie. Nie dostał się do niewoli. W Hawanie obejmuje dowództwo statku
korsarskiego. Dociera do Europy. Potem na Elbę. Odznaczony Virtuti Militari i Legią Honorową, został generałem brygady. Zginął tragicznie w Warszawie 29 XI 1830 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Ignacy Iwaszjuewucz

Biografia

Urodzony w  1781 r. w Warszawie. Był w Cayes. Z Jamajki przez Stany Zjednoczone dostał się do Bordeaux 25 VII 1804. Był w Châlons-sur-Marne, potem w 1. regimencie piechoty polskiej.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Ignacy Tokarzewski

Biografia

Urodzony ok. 1780 r. w miejscowości Kowatowy (woj. krakowskie). Zreformowany, przywrócony w aktyw, zmarł na żółtą febrę w Jérémie w 1803 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Ignacy Karpiński

Biografia

Urodzony w 1773 r. w Winnicy (Ukraina). Był w Cayes, na Jamajce (w niewoli podawał się za porucznika). Przez Stany Zjednoczone dostał się do Bordeaux 11 VII 1804. Przebywał w Châlons-sur-Marne, potem w 1. regimencie piechoty polskiej 11 X 1805, kapitan 7. pułku piechoty w 1812 r. Potem w Korpusie Weteranów.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Jacek Śleżyński

Biografia

Wziął dymisję w Kadyksie w lipcu 1802 nie mogąc znieść podróży morskiej.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Jacek Szylewicz

Biografia

Urodzony ok. 1767 w Poznaniu. Zmarł na żółtą febrę w Jeremie 19 V 1803 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Jakub Bogusławski

Biografia

Urodzony w 1759 w Brześciu Litewskim. Stacjonował w Cayes. Potem na Jamajce. Z Małachowskim przez Stany Zjednoczone dostał się do Bordeaux. Przebywał w Châlons-sur-Marne w 1804 r. Potem 1. regiment piechoty polskiej. Pułkownik Korpusu Weteranów. Zmarł w 1819 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Jakub Pozarzycki

Biografia

Urodzony ok. 1765 w Krakowie. Zreformowany, wrócił w aktyw. Zmarł na żółtą febrę w Cayes 16 V 1803 r. 

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Jakub Zefferyn

Biografia

Urodzony ok. 1770 r. w Warszawie. Zmarł na żółtą febrę w Cayes w maju 1803 r. 

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Jakub Filip Kierzkowski

Biografia

Urodzony ok. 1771 r. w Smoszowie pod Krotoszynem. Wrócił z żoną. W sztabie dywizji dragonów 1805. Odznaczony Legią Honorową. Major w 1831 r. Zmarł w 1856 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I

Jan Zachert (Zachard)

Biografia

Urodzony ok. 1775 r. w Miedzieszynie. Porucznik, adiutant, major II batalionu. Wrócił chory z wyspy.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Jan Godlewski

Biografia

Urodzony ok. 1778 r. w Kaliszu. Na San Domingo przebywał do 6 II 1803. Wrócił do Europy. Przebywał w Châlons-sur-Marne, potem w Legii Północnej. Podpułkownik Księstwa Warszawskiego, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari oraz Krzyżem Oficerskim Legii Honorowej. 

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Jan Bukowski

Biografia

Urodzony ok. 1760 r. w Krakowie, w Polsce kapitan 2. regimentu Wodzickiego. Utonął w czasie burzy w Livorno 15 V 1802 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Jan Spławski

Biografia

Urodzony ok. 1768 r. w Warszawie. W czasie tonięcia statku koło S.Vincenzo 15 V 1802 postradał zmysły.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Jan Pieniążek

Biografia

Urodzony ok. 1770 r. w woj. krakowskim. Zginął lub zmarł na San Domingo w 1802 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Jan Rogaliński

Biografia

Urodzony ok. 1770 r. w Rawiczu. Zginął w Dondon 27 IX 1802.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Jan Modzelewski

Biografia

Urodzony w Warszawie. Na skutek ran otrzymanych w Jacmel 17 V 1803 zmarł w Cayes 6 VI 1803 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Jan Zieleniewski

Biografia

Urodzony w 1767 r. w Krakowie lub Łęczycy. Ciężko ranny pod Aquin zmarł 19 V 1803 w Cayes.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Jan Hermanowicz

Biografia

Urodzony ok. 1768 r. Z 2. brygady kawalerii narodowej.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Jan Kurnatowski

Biografia

Urodzony ok. 1776 r. w Poznaniu. Przeszedł z 5. kompanii III batalionu, choruje; przydział do 6. kompanii I batalionu 114. półbrygady. Wrócił do Francji 2 XII 1803, pobyt w Châlons sur-Marne, w sztabie 7. korpusu Augereau od 1805 r. Dymisja 6 VIII 1806 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Jan Zawistowski

Biografia

Zażądał dymisji 4 I 1801 r. Cofnął ją i wyruszył na San Domingo. Ujęty przez Anglików został wysadzony w Trieście, skąd dotarł do Zakładu polskiego w Ferrarze 30 XII 1803 r. W 1804 wszedł jako podporucznik do 1. regimentu J. Grabińskiego. 

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Jan Białasiewicz

Biografia

Urodzony ok. 1771 r. na Podlasiu. Zreformowany z 2. półbrygady pol. Reaktywowany był w Jérémie, Santiago (Kuba). Zginął przy awarii statku, pożarty przez rekiny w listopadzie 1803 r.  (koło Jardines de la Reina).

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Jan Wójcikiewicz

Biografia

Urodzony w 1778 r. w Krakowie. Był w Cayes, na Jamajce, w Stanach Zjednoczonych. Z Châlons-sur-Marne, przydzielony do sztabu 1. dywizji ciężkiej kawalerii 20 IX 1805 r. Poległ pod Wałami z początkiem 1807 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Jan Olęcki (Oleński, Olędzki)

Biografia

Urodzony ok. 1779 r. w Warszawie. Na pomniku w pałacu biskupim w Krakowie umieszczony wśród poległych na San Domingo.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Jan Ilnicki

Biografia

Urodzony ok. 1777 r. w Bystrzycy; ppor. w Jérémie 3 VIII 1803 r. Po powrocie w 1. reg. polskim 11 X 1805 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Jan Karol Grammlich

Biografia

Urodzony w r. 1770 w Elblągu, zamordowany przez Murzynów w szpitalu „Les Pères” w Cap 18 III 1803 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Jan Marcin Wiśniewski

Biografia

Urodzony 1772 r. na Podolu, porucznik jazdy (2 I 1801), zreformowany (15 VIII), à la suite 2. półbrygady polskiej jako porucznik grenadierów, zginął (wg Romańskiego) w Jérémie w 1803 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Jerzy Douet

Biografia

Mianowany ze st.sierżanta podporucznikiem w Santo Domingo w lipcu 1805 r. Był w oddziale polskim S. Gołaszewskiego. Przypuszczalnie zginął w obronie Santo Domingo.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Józef Kreza Kami(e)ński

Biografia

Urodzony ok. 1768 r. Zreformowany kapitan 2. półbrygady polskiej, oficer nadliczbowy 3. półbrygady. Adiutant komendanta garnizonu Cap Français. Zamordowany przez Murzynów w szpitalu na Wyspie Żółwiej 18 II 1803 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Józef Rembowski

Biografia

Urodzony ok. 1774 r w Warszawie. Zmarł na żółtą febrę w Cap Français w październiku 1802 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Józef Dziubiński

Biografia

Urodzony w 1761 r. w Dubnie. Awansowany z porucznika. Wrócił jako kapitan bez wojska do Francji. Z czasem kapitan Korpusu Weteranów i Inwalidów Księstwa Warszawskiego (1811).

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Józef Marszewski

Biografia

Urodzony w ok. 1770 r. w Warszawie. Zginął lub zmarł z ran czy żółtej febry w Port au Prince w lutym 1803 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Józef Świerkowski

Biografia

Urodzony ok. 1776 r. w woj. poznańskim. Zginął 4 XI 1802.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Józef Zabokrzycki

Biografia

Urodzony 1751 r. na Wołyniu. Przeniesiony do 8. kompanii I batalionu 114. półbrygady. Przebywał na Kubie, wrócił do Paryża 6 II 1804. Przebywał w Châlons-sur-Marne.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Józef Mądrzycki

Biografia

Urodzony ok. 1767 r. na Wołyniu. Ranny zmarł w Corail (dołączyła się żółta febra) w maju 1803.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Józef Tyssot

Biografia

Urodzony między 1768 a 1771 w Szpicach (woj krakowskie). Był w Cayes 12 X 1803. Jeniec na Jamajce, zwolniony do Stanów Zjednoczonych na słowo 8 IV 1804 - nie wrócił do Europy. 

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Józef Prolewicz

Biografia

Zmarł na żółtą febrę.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Józef Rogaliński

Biografia

Urodzony w 1777 r. w Rawiczu. Zwolniony na skutek choroby, zmarł w powrotnej drodze w Kadyksie V 1803.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Józef Zdora

Biografia

Wysłany 23 IX 1802 r. Powrócił z wyprawy.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Józef Sierakowski

Biografia

Urodzony między 1765 a 1767 r. Porucznik 17. reg. p. kor., w 1794 kapitan. Służył w Legii Naddunajskiej jako podporucznik (23 IX 1800), zreformowany z powodu słabego
zdrowia. Przebywał w Mediolanie (3 VII 1802), ale na wyprawę nie zgłosił się.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Józef Laskowski

Biografia

Urodzony ok. 1750 r. w miejscowości Lasków. Był w Jérémie, Cap. Potem na Jamajce i w Lichfield (Anglia 25 V 1804). Wrócił do Francji 31 V 1806. Poprzez Legię Północną wszedł do Korpusu Weteranów i Inwalidów 11 III 1808 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Józef Rusiecki

Biografia

Urodzony w 1769 r. w woj. kijowskim (występuje z żoną i dziećmi). Był w Jérémie, na Jamajce, potem w Châlons-sur-Marne oraz w sztabie 2. dywizji ciężkiej kawalerii, kapitan w 1807 r. Odznaczony Legią Honorową i Virtuti Militari.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Józef Radomski

Biografia

Urodzony w 1767r. w Humaniu, awansował z podoficera w Santo Domingo w lipcu 1805, był ranny. Dostał się wraz z Radwańskim w powrotnej drodze koło Bordeaux do niewoli angielskiej, w której przebywał do 17 VIII 1812. Wrócił do Francji, po czym w Warszawie wszedł jako kapitan do Korpusu Inwalidów 7 XI 1814 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Józef Feliks Chobrzyński

Biografia

Urodzony między 1772 a 1774 r. w Łęczycy; porucznik jazdy polskiej, ranny w 1794 r. W Legii osiągnął stopień kapitana (20 VII 1800). Tonął koło S. Vincenzo 15 V 1802 r. i wziął dymisję 17 VIII.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Józef lub Jan Wójcicki

Biografia

Oficer zdrowia 2 klasy. Po likwidacji I batalionu zatrudniony w szpitalu w Cayes, jeniec na Jamajce, wrócił do Galicji. W wojsku Księstwa Warszawskiego urzędnik zdrowia 3 klasy w 1. 1809—1811.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Karol Pągowski

Biografia

Urodzony we Lwowie, kapitan od 1794 r. Zginął z rąk Murzynów w szpitalu na Wyspie Żółwiej 18 II 1803 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Karol Moskorzewski

Biografia

Urodzony ok. 1775 r. w Poznaniu. Zginął pod Cap 26 X 1802 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Karol Weygiel

Biografia

Urodzony w 1778 r. w Czersku. Zginął w wąwozie Kay 27 III 1803.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Karol Jan Norwoy

Biografia

Urodzony ok. 1774 r. w Rosieniach (Litwa). Zreformowany z 1. półbrygady wszedł w aktyw do 2. półbrygady, ambarkowany. Był w Cayes,
na Jamajce, w Stanach Zjednoczonych, w Bordeaux — 29 VI 1804. Po powrocie w 1. regimencie piechoty polskiej od 11 X 1805. W 1. pułku piechoty Legii Nadwiślańskiej, jeniec w Hiszpanii w 1810 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Karol Ludwik Emerych (Emeryk)

Biografia

Był w Cayes, na Jamajce, St. Zjednoczonych. W Bordeaux 25 IV 1804. Przebywał w Châlons-sur-Marne, później kapitan 1. pułku piechoty Legii Nadwiślańskiej, zginął w szturmie Saragossy 15 VI 1808. 

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Kazimierz Małachowski

Biografia

Urodzony w 1765 r. w Wiszniewie k. Nowogródka (Litwa). Jeniec w Cayes 17 X 1803, Port Royal (Jamajka), zwolniony dostał się przez Stany Zjednoczone do Bordeaux 21 IV 1804. Szef III batalionu 1. regimentu piechoty polskiej II X 1805.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Kazimierz Bi(e)lewicz

Biografia

Awans ze starszego sierżanta. Przybył z Francji 22X11 1802. Przydzielony do 1. kompanii II batalionu 114. półbrygady. W Regla na Kubie występuje jako porucznik. Wraca do Europy. Przebywał w Châlons-sur-Marne, w 1805 w sztabie Soul ta.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Kazimierz Sawicki

Biografia

Urodzony w 1774 r. w Kijowie. Ciężko ranny pod Coteaux 27 IV 1803, zmarł w Cayes 19 V 1803.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Konstanty Przebendowski

Biografia

Urodzony w 1776 r. w Gdańsku. Adiutant gen. W. Jabłonowskiego; przybył na wyspę z urlopu po jego śmierci. Rochambeau przyjął
go na adiutanta z awansem na szefa szwadronu (6 XI 1802). Po kapitulacji Cap, przez Jamajkę wrócił do Europy. Pułkownik, odznaczony (1812) Krzyżem Oficerskim Legii Honorowej. Generał brygady 29 XI 1815. Zmarł z początkiem 1831 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Krzysztof Olszewski

Biografia

Urodzony w Warszawie. Zmarł 17 VI 1803 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Ksawety Spital

Biografia

Urodzony ok. 1783 r. w La Grandeloge koło Dole (Jura). Syn gen. Mikołaja, zginął pod Coteaux 27 IV 1803.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Leon Mościcki

Biografia

Urodzony w 1770 r. w woj. lubelskim. Wg Romańskiego i Małachowskiego zmarł w Cayes na żółtą febrę, wg Luxa zginął pod Coteaux 27 IV 1803.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Leon Tarnowski

Biografia

Urodzony w 1775 r. we Lwowie. Podoficer 3. regimentu piechoty Czapskiego v 1794 r. Ppor. Legionów Włoskich 26 III 1799 r. Z porucznika 1 komp. II batalionu awansował w Santo Domingo na kapitana (2 II 1805). Jako audytor generalny armii Królestwa Polskiego (od 1824) oskarżał w procesie W. Łukasińskiego. Zmarł w 1830 r.

Leon Tarnowski urodził się 25 lutego 1775 roku, na terenie I zaboru austriackiego, tzw. Galicji austriackiej (urodził się, albo mieszkał we Lwowie). W roku 1794, tj. gdy miał 19 lat, wstąpił do pułku grenadierów krakowskich, z którego został przeniesiony do pułku Czapskiego i awansowany na sierżanta, brał udział w bitwach pod Polanami, Szczekocinami, w oblężeniu Warszawy i w obronie Pragi. Po powstaniu kościuszkowskim wyjechał przez Wiedeń do Włoch i jako starszy sierżant zaciągnął się 19 kwietnia 1797 do 2 batalionu drugiej legii włoskiej Legionów Polskich we Włoszech, tam też 26 marca 1799 za męstwo na polu Bitwy pod Weroną awansował na podporucznika. Należał do oficerów polskich którzy dostali się do niewoli wskutek kapitulacji Mantui i trafili do austriackiego obozu jeńców 2 Legii w Loeben w Styrii, jest wymieniany pośród podporuczników z II batalionu 2 Legii. Wraz z resztą oddziału wcielony został do 114 półbrygady francuskiej i wysłany do w roku 1801 na San Domingo. Przez 5 lat brał udział w ciężkich walkach, awansując w tym czasie kolejno na stopnie porucznika i kapitana. Na San Domingo, w miasteczku Mirebalais, leżącym w pobliżu Port-au-Prince, zostało obsadzone oddziałem Leona Tarnowskiego, który początkowo był podporucznikiem w 1 kompanii II batalionu 114 półbrygady, ale po śmierci porucznika Szumskiego w r. 1803 zajął jego miejsce i został porucznikiem. Skrwawione obroną i liczące w sumie około 80 legionistów oddziały porucznika Tarnowskiego broniące Mirebalais oraz kapitana Gołaszewskiego broniące Grand Bois dotarły jako jedne z pierwszych do Santo Domingo. Jako dowódca kompanii 1 fizylierów brał udział w przygotowaniach do obrony wschodniej części San Domingo przed wyprawą gen. Dessalines. Kapitanem został mianowany w r. 1805.  Latem r. 1805 na prywatnej zabawie został pchnięty pałaszem w brzuch przez dotychczasowego przyjaciela kapitana Gołaszewskiego, Tarnowski jednak szczęśliwie po dwóch miesiącach wrócił do zdrowia. Na San Domingo ożenił się z wdową po oficerze francuskim, Jacqueline z domu Larguett, pochodzącą z Vannes w Bretanii.

January Suchodolski "San Domingo", (jeden z obrazów J. Suchodolskiego o tej tematyce, inny to Polacy na San Domingo).

Po przypłynięciu na Kubę, skupił rozproszonych na niej Polaków; wraz z którymi został wcielony do 5 pułku lekkiej piechoty francuskiej, jako dowódca kompanii. W roku 1808 przyjechał wraz żoną do Księstwa Warszawskiego i skierowano go, jako kapitana kwatermistrza, do 11 pułku piechoty, który stacjonował w Gdańsku. Pułkownikiem został mianowany jeszcze za Księstwa Warszawskiego.  W r. 1812 w Księstwie Warszawskim był podinspektorem popisów. W Królestwie Polskim mianowany został w roku 1815 audytorem l dywizji piechoty wojsk polskich, a w 1824 audytorem generalnym armii.

W czasie śledztwa które objęło członków Towarzystwa Patriotycznego, po oficjalnych skargach uwięzionych na metody stosowane w śledztwie złożonych na ręce Delegacji, W. Ks. Konstanty rozkazał złożenie zeznań naczelnikowi więzienia na Lesznie kapitanowi Tadeuszowi Niewodowskiemu przed audytorem generalnym wojska pułkownikiem Leonem Tarnowskim. W biurze Nowosilcowa sporządzony został wniosek o uznanie winnymi zbrodni stanu Waleriana Łukasińskiego, Dobrzyńskiego i Schroedera, wniosek ten został przekazany płk Fiszerowi, który wyznaczył do jego wniesienia przed sąd sejmowy pułkownika Leona Tarnowskiego, który jako audytor pełnił obowiązki prokuratora. Na tym stanowisku umarł w 13 maja 1830, tj. w wieku lat 55. Pochowany został w Katakumbach cmentarza na Powązkach naprzeciwko filaru z literą Z.

Leon Tarnowski w służbie wojskowej pozostawał w latach 1794-1830, z 2-letnią przerwą między rozwiązaniem armii Rzeczypospolitej a wstąpieniem do Legionów, czyli lat 33, z czego przez lat 16 brał udział w walkach.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Leon Szyszkowski

Biografia

Urodzony w 1784 r. w Berdyczowie. Wychowanek Korpusu Kadetów w Petersburgu. W Legii Naddunajskiej za męstwo w kampanii hohenlindzkiej otrzymał broń honorową. Podporucznik 1802, ranny koło Dondon 30 IX. Przeszedł 9 II 1803 do 8. kompanii II batalionu.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

 

Ludwik Dembowski

Biografia

Urodzony w 1768 r. w Dębowej Górze. W sztabie generalnym adiutant komendant, dowódca umocnień na przedpolu Cap Français. Dostał się do niewoli angielskiej z żoną i synkiem. Zwolniony na słowo z Jamajki, poprzez Stany Zjednoczone dotarł do Francji w 1804 r. Jako francuski generał brygady zginął w Hiszpanii w pojedynku w 1812 r. Był odznaczony Krzyżem Oficerskim Legii Honorowej.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Ludwik Kopczyński

Biografia

Urodzony ok. 1778 r. w Poznaniu. Porucznik, adiutant major I batalionu. Zmarł 25 I 1803 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Ludwik Kastus

Biografia

Urodzony ok. 1768 r. w Pozentruy (Haut Rhin). Żonaty z Francuzką. Ponieważ w walkach od 1792 r. był ranny 19 razy, a 15 V 1802 r. ledwie uratował się z tonącego statku, pozostawiono go w Zakładzie w Livorno.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Ludwik Pretwicz

Biografia

Urodzony  ok. 1778 r. w Kaliszu. Zginął k. Borgne na skutek zdrady gen. Christophe’a, 1802 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Ludwik Żukowski

Biografia

Urodzony w Konstantynowie. W Jérémie, Anse â Veau, ranny pod Jérémie, jeniec w Cap, potem na Jamajce i w Stanach Zjednoczonych— 5 IV 1804, Bordeaux 29 VI 1804. W 1. regimencie piechoty polskiej Grabińskiego, potem w 1. pułku piechoty Legii Nadwiślańskiej. Odznaczony Legią Honorową za Saragossę w 1808 r. Zmarł 1 X 1817 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Makary Grabiński

Biografia

Urodzony ok. 1765 r. w Kaliszu. Należał do rozbitków 15 V 1802. Wysadzony w Tulonie 27 V 1803, skierowany został na Elbę.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Marcin Osękowski

Biografia

Urodzony ok. 1768 r. w Warszawie. Zginął w Jacmel 21 III 1803 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Mateusz Królikiewicz

Biografia

Urodzony ok.1775 r. w Warszawie. Zginął w wąwozie Kay 27 III 1803 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Mateusz Gawlasiński (Gawłaszyński)

Biografia

Urodzony ok. 1767 w Krakowie, zginał w blokhauzie Camp Bourdette koło Cayes V/VI 1803. 

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Mateusz Notkiewicz

Biografia

Urodzony w 1773 r. w Warszawie, zreformowany, przywrócony w aktyw, wrócił z wyspy. Kapitan Legii Nadwiślańskiej; Legia Honorowa w 1809 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Mateusz Wiśniewski

Biografia

Urodzony między 1759 a 1761 w Lublinie. Zreformowany podporucznik w 1801, włączony w aktyw 18 XII 1802. Jeniec ang. z Cayes do 1814 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Michał Sokolnicki

Biografia

Urodzony w 1760 w Wierzei woj. poznańskie; wychowanek Szkoły Rycerskiej, z ppłk. inż. awansował w insurekcji na gen. majora (13 XI 1794); adiutant komendant W Legii Naddunajskiej, wyrobił sobie w Lyonie 16 I 1802 stopień generała brygady z tytułem podinspektora 3. półbrygady polskiej w Generalnym Inspektoracie Wojska Polskiego.

Dostał rozkaz wyjazdu 14 IV, ale przybył z urlopu w Paryżu po odpłynięciu 3. półbrygady polskiej. Zreformowany (3 VI 1803), i to w zaniżonym stopniu szefa brygady. Z czasem generał dywizji (1810), odznaczony Komandorią Virtuti Militari i Krzyżem Oficerskim Legii Honorowej. Zmarł w Warszawie 24 IX 1816 na skutek upadku z konia w czasie przeglądu na placu Saskim.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Michał Wigantd

Biografia

Urodzony ok. 1765 r. w Gniętach na Litwie. Zginął na San Domingo jesienią 1802 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Michał Aigner

Biografia

Urodzony w 1766 r. na Lubelszczyźnie. Zmarł w szpitalu w Livorno na skutek rozbicia statku koło S. Vincenzo 15 V 1802 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Michał Brzozowski

Biografia

Skierowany z Brestu (16 VII 1802) na San Domingo. W latach 1804-1805 przebywał w Châlons-sur-Marne. Przydzielony do sztabu V korpusu Lannesa                                w Strasburgu (20 IX).

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Michał Zadera

Biografia

Urodzony ok. 1779 r. w Warszawie. Był w Jérémie IV-V 1803. Potem w Châlons-sur-Marne, w 1805 r. w sztabie 3. korpusu Davouta. Odznaczony Legią Honorową 1809, adiutant komendant w 1812.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Michał Oyrzanowski

Biografia

Urodzony ok. 1780 r. w Krakowie. Był w Cayes, na Jamajce i w Stanach Zjednoczonych. Z Châlons-sur-Marne przeszedł na porucznika ułanów polskich w 1805 r.                  Porucznik II batalionu 2. pułku piechoty Legii Nadwiślańskiej. Odznaczony Legią Honorową. Umarł w 1823 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Michał Grzymski

Biografia

Urodzony w 1771 r. w Dębowcu w woj. krakowskim. Był w Jérémie, na Kubie, w Môle S. Nicolas i znów na Kubie (w Baracoa). Z Châlons-sur-Marne przydzielony w 1805 r. do sztabu 2. dywizji kawalerii ciężkiej. Kapitan III batalionu 3. pułku piechoty Legii Nadwiślańskiej. Odznaczony Legią Honorową w 1809 r. Umarł 24 XII 1817 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Michał Starowolski

Biografia

Urodzony w 1772 r. w Słucku. Był w Cayes. W niewoli angielskiej na Jamajce i w Anglii do 1811 r., żonaty. W kampanii 1812 r. ranny pod Kownem (12 XII). Zmarł 7 I 1813 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Michał (Edward) Lipiński

Biografia

Urodzony w 1762 r. w Łucku. Był w Jérémie, na Kubie, w Santo Domingo, gdzie awansował na podporucznika 24 XII 1805. Potem w 1. Legii Północnej, w 5. pułku piechoty Księstwa Warszawskiego w 1808 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Michał Gabriel Wodziński

Biografia

Urodzony w 1777 r. w woj. sieradzkim, wychowanek Szkoły Rycerskiej, szef I batalionu. Zginął w boju pod Cap Français 26 X 1802.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Narcyz Oczosalski

Biografia

Urodzony w 1770 r. w Białej Cerkwi. Został w Europie jako komendant Zakładu w Genui. Potem walczył na Elbie i w szeregach 1. regimentu piechoty polskiej. Dymisja-1809.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

 

Paweł Garczyński

Biografia

Z 9. regimentu polskiego. Nie wrócił.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Piotr Szczepański

Biografia

Urodzony ok. 1769 w Warszawie. Zreformowany, przywrócony w aktyw, zginał pod Coteaux 27 IV 1803.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Piotr Bazyli Wierzbicki

Biografia

Urodzony ok. 1776 r. w Warszawie. Od 22 XII 1801 kapitan, adiutant major w III batalionie. Od 23 IX 1802 adiutant major II batalionu. Z obozu w Regla (Kuba) wyjechał do Santo Domingo. Wrócił do Europy 10 II 1807. Pułkownik 1809, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Zmarł w Warszawie w 1852 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Wierzbicki Bazyli Piotr, pułkownik, urodził się w roku 1766-ym. Wszedł jako kadet do służby wojskowej w roku 1791-ym do 10-go pułku piechoty Działyńskiego. Służył później w legionach włoskich. Odbywał wszystkie kampanie od 1794 do 1813-go roku. Pod Lipskiem dostał się do niewoli. Obda­rzony krzyżem kawalerskim Virtuti Militari, zmarł w r. 1852-im.

Oppman

Sebastian Gołaszewski

Biografia

Urodzony w 1767 r. w Lublinie. Wychowanek Szkoły Rycerskiej. Szef batalionu w Santo Domingo 2 II 1804, z czasem grosmajor i kawaler Legii Honorowej. Zmarł w 1825 roku.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Stanisław Bartoszewski

Biografia

Urodzony ok. 1770 r. w Sieradzu. Zginął na San Domingo w 1802 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Stanisław Klicki

Biografia

Urodzony w 1775 r. w miejscowości Drążewo koło Ostrołęki. Przeszedł do jazdy Rożnieckiego w 1802 r. Objął dowództwo 7. pułku lansjerów (1809). Został generałem brygady (22 VII 1813), baronem Cesarstwa, oficerem Legii Honorowej, Zmarł w Rzymie 23 IV 1847.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Stanisław Oświęcimski

Biografia

Urodzony w 1775 r. w Warszawie. Zginął w Corail w 1803 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Stanisław Czekajski

Biografia

Urodzony ok. 1774 r. w Krakowie. Podporucznik Korpusu Inżynierów. Został złotnikiem w Filadelfii w 1803 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Stanisław Świerczyński

Biografia

Urodzony ok. 1778 r. w Kamieńcu Podolskim. Przeszedł do 3. kompanii II batalionu 23 IX 1802. Po czym do 1. kompanii III batalionu 114. półbrygady (w marcu 1803).            Był w Port au Prince (IV—V), powrócił do Europy, wszedł do 1. regimentu piechoty polskiej w 1804 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Stanisław Karol Sienkiewicz

Biografia

Z podoficera 3. półbr. — ppor. w Santo Domingo 24 XII 1804 r., poległ 27 III 1805 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Stefan Oskierko

Biografia

Urodzony w 1777 r. w Wilnie. Z urlopu w kraju wrócił w lipcu 1803. Z czasem major 8. pułku piechoty odznaczony Legią Honorową. Zmarł w 1812.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Sylwester Dąbrowski

Biografia

Urodzony ok. 1778 r. w Warszawie. Utonął w Livorno 15 V 1802.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Tadeusz Piotrowski

Biografia

Urodzony 1776 r. Porucznik 7 brygady kawalerii narodowej. W Legionach Włoskich w polskiej 2 Legii; jeniec w Mantui 1799 r. W Legii Naddunajskiej był porucznikiem kawalerii, potem w IV batalionie (12 VIII 1800), kapitan strzelców (1 I 1801). Rozbitek k. S. Vincenzo 15 V 1802 r., również przy powtórnym zaokrętowaniu nie osiągnął celu.  Z Zakładem 114. półbrygady wcielony na Elbie do 20. półbrygady francuskiej, a w końcu do 1. regimentu piechoty polskiej (4 XII 1804). Z czasem pułkownik, odznaczony Legią Honorową.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

 

Tadeusz Pomorski

Biografia

Urodzony w 1781 r. w Algimany (Litwa). Przeniesiony do 3. kompanii II batalionu 23 IX 1802 r., potem włączony do 114. półbrygady. Jeniec na Jamajce.                            Znalazł się w Châlons-sur-Marne, potem w sztabie ks. Pontecorvo, kapitan od 1808 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Tadeusz Potrykowski

Biografia

Z Mazowsza, adiutant major od 20 VI 1800 r. Zmarł na żółtą febrę 16 V 1803 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Teodor Pretwicz

Biografia

Urodzony w 1775 r. w Kadiszu. Wrócił do Europy. Przebywał w Châlons-sur-Marne w latach 1803— 1804. Podpułkownik Księstwa Warszawskiego.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Teodor Radwański

Biografia

Urodzony w 1775 r. w Warszawie, przeszedł z ułanów polskich na starszego sierżanta 3. półbrygady. W Santo Domingo awansował do stopnia porucznika 21 V 1805. Wracając do Francji dostał się koło Bordeaux 15 I 1807 do niewoli angielskiej, w której przebywał do 7 VII 1814 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Teodor Zadera

Biografia

Urodzony ok. 1778 r. w Warszawie, najstarszy z braci; ranny uzyskał urlop chorobowy. Przebywał w Mediolanie, potem na Elbie. Przydzielony do 1. regimentu piechoty polskiej 2 VI 1804, wkrótce wziął dymisję. Zamordowany przez służącego Włocha.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Tomasz Lubański

Biografia

Z Wołynia lub Podola. Zmuszony do służby rosyjskiej (por.). W Legii Naddunajskiej porucznik i kapitan (1 I 1801). Zginął na San Domingo.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Tomasz Urbański

Biografia

Urodzony ok. 1776 r. w Tarnopolu. Przebywał w Cayes, jeniec na Jamajce, przez St. Zj. Ameryki dociera do Chalons-sur-Marne. W 1805 r. przydzielony do sztabu 1. dywizji dragonów. 

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Tomasz Zagórski

Biografia

Urodzony  ok. 1772 r. w Berdyczowie, szef batalionu kontroli, przejął zastępczo dowództwo półbrygady. Po walkach III batalionu w dolinie Carvahanac,
przewieziony morzem do Cayes, zmarł 4 V 1803 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Walenty Grzegorz Krucki

Biografia

Urodzony w 1777 r. w Ostapkowie lub Błoniu. Przydzielony do 4. Kompanii III batalionu 114. półbrygady. Ranny w Cayes, jeniec na Jamajce i w Anglii, wymieniony w 1813 r. Podporucznik Legii Nadwiślańskiej i odznaczony Legią Honorową w 1814 r. Zmarł w 1816.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Wincenty Kobylański

Biografia

Kapitan zreformowany z 3. półbrygady, przywrócony przez gen. Dąbrowskiego w Livorno do aktywu (1802). W Port Républicain awansował na szefa batalionu, potem p.o. dowódcy szczątków 3. półbrygady. Przydzielony do 5. kompanii III batalionu 114. półbrygady. Zmarł tragicznie w drodze na Kubę w 1803 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Wincenty Woroniecki

Biografia

Urodzony w Żółkwi. Przydzielony z III batalionu. Chory od 23 I-4 IV. Przeniesiony z Port-au-Prince do 8. kompanii III batalionu 114. półbrygady. Pobyt w Châlons-sur-Marne. Potem w sztabie dywizji dragonów w 1805 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Wincenty Aksamitowski

Biografia

Urodzony w 1760 r. w Nagórzanach k. Kamieńca Podolskiego; Szef brygady i przewodniczący Rady Administracyjnej, pozostał jako przewodniczący byłej Rady Administracyjnej Legii Włoskiej dla sfinalizowania spraw finansowych. Generałem brygady został 13 XI 1806 r. Uzyskał Krzyże Virtuti Militari i Legii Honorowej. Zmarł                w Warszawie 13 I 1828 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Wojciech Bolesta

Biografia

Urodzony w 1774 r. w Warszawie, awansował z kapitana II batalionu 1. Legii Włoskiej na szefa II batalionu 2. Legii Naddunajskiej. Zginął w Jacmel przed 20 X 1802.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Wojciech Potrykowski

Biografia

Urodzony ok. 1774 na Mazowszu. Zmarł na żółtą febrę na pokładzie "La Vertu" przed Cayes 16 V 1803.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Wojciech Garlicki

Biografia

Urodzony w 1768 r. w Sandomierzu. Przebywał w Cayes, jeniec na Jamajce i w Plymouth do 1811 r., kapitan 18. pułku piechoty, odznaczony Legią Honorową w 1814 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Wojciech Seroka (Soroka)

Biografia

Wziął dymisję na Elbie w 1803 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Władysław Jabłonowski

Biografia

Urodzony w 1769 w Gdańsku, generał brygady, zmarł na żółtą febrę jako komendant obwodu Jérémie 29 IX 1802 r.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.

Łukasz Kaczanowski

Biografia

Urodzony ok. 1774 r. w Pińsku. Nie wrócił.

Jan Pachoński, Polacy na Antylach i morzu karaibskim, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1979, Aneks I.